Stichting Rijk

Klachtenloket

Klachtenloket

Om klachtenafhandeling bij aanbestedingen zo laagdrempelig, gemakkelijk en efficiƫnt mogelijk te laten verlopen biedt Stichting RIJK de optie aan ondernemers om hun klachten online in te dienen via ons online klachtenloket. Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen. Het klachtenloket is onafhankelijk en objectief: dit betekent dat de personen die de klacht behandelen niet inhoudelijk betrokken zijn bij de betreffende aanbesteding. Het klachtenloket bestaat uit personen die met voldoende kennis van zaken over de klacht kunnen adviseren. Klachten over lopende aanbestedingen behandelen we zo spoedig mogelijk om vertraging in het aanbestedingsproces tot een minimum te beperken. Wij zorgen ervoor dat gegronde klachten adequaat worden opgelost en motiveren onze beslissing. Door adequate klachtenafhandeling komen we samen tot een beter aanbestedingsproces. Goed aanbesteden doe je samen!